Skype for Business at Tyn-y-Coed – Welsh


Felly, cyn i ni osod Skype, roedd llawer o deithio ar hyd a lled y clwstwr – i roi rhyw fath o syniad i chi o’r lleoliad daearyddol mae ein clwstwr yn ymestyn o ogledd Cwm Llynfi ac Ogwr yr holl ffordd i lawr coridor yr M4, ac mae’r ardal yn cynnwys 52,000 o gleifion Felly rydym ni’n defnyddio Skype mewn tair prif ffordd. Gallwn naill ai ddefnyddio fideo-gynadledda sydd ddim yn digwydd mor aml ag y byddech yn ei feddwl oherwydd yn aml iawn, mae pobl yn teimlo ychydig yn hunanymwybodol, ond bydd hynny’n gwella gydag amser rydym ni wedi gweld buddion o ran gostwng amser teithio er enghraifft, yn aml, gan fod gen i rolau arwain prosiectau mae gofyn i mi fynychu cyfarfodydd, yn ogystal â sawl un o’n meddygon teulu hefyd Nid oes angen i ni deithio mwyach; gallwn ni ddefnyddio fideo-gynadledda neu dele-gynadledda hyd yn oed, neu ddefnyddio’r system negeseua gwib i drosglwyddo gwybodaeth yn gyflym i’n gilydd, heb orfod neidio yn y car a defnyddio’r amser hwnnw i yrru, felly mae’n hynod fuddiol i ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *